Wisconsin GenWeb Archives Project
USGenWeb Archives Project

Wisconsin GenWeb Archives Project

Winnebago County

USGenWeb Project

Obituaries I-Q

Description Year Place Contributor
Albert IHRIG 1938 Larsen Janet Eiler
Amelia Berndt IHRIG 1932 Winchester Janet Eiler
John L. IHRIG 1944 Winchester Janet Eiler
Pauline IHRIG 1927 Oshkosh  
Sarah IHRIG 1894 Oshkosh  
Joseph M. ISING 1905 Oshkosh  
E. Gilbert JACKSON 1917 Winneconne  
Rebecca JACKSON 1929 Oshkosh  
Mrs. John JACOBS 1895 Neenah  
Dora JACOBSON 1895 Oshkosh  
Nancy JAMES 1895 Oshkosh (town)  
Willie JAPE 1890 Oshkosh  
Infant JAPP 1891 Oshkosh R. Percey
Ann Elizabeth JENKINS 1895 Oshkosh  
Louisa JENNEJOHN 1913 Winneconne  
Hannah JOHNSON 1906 Oshkosh  
James JOHNSON 1893 West Algoma  
John JOHNSON 1895 Neenah  
Lena JOHNSON 1890 Menasha  
Robert JOHNSON 1895 Oshkosh  
S. C. JOHNSON 1895 Black Wolf R. Percey
Sarah JOHNSON 1895 Oshkosh  
Delia JOHNSTON 1895 Omro  
Mrs. Nathan JOHNSTON 1891 Oshkosh  
Ellen JONES 1895 Nekimi  
Henrietta JONES 1890 Oshkosh  
Hugh H. JONES 1891 Nekimi  
John JONES 1920 Allenville  
John J. JONES 1895 Nekimi  
Sarah E. JONES 1911 Oshkosh R. Percey
John JUNGWIRTH 1924 Poygan  
Ernestine KACZOR 1914 Vinland  
Charles KADLAC 1929 Oshkosh  
Margaret KALOUS 1927 Oshkosh  
William KARGUS 1900 Oshkosh  
Laura KARLSON 1918 Winneconne  
Louise KARST 1908 Oshkosh Deb Krause
Mrs. J.W. KAYE 1890 Menasha  
J.M. KAYSER 1914 Winneconne  
Rose KEITZMAN 1917 Winneconne  
Ann KELLEY 1890 Oshkosh  
Patrick KELLEY 1895 Oshkosh  
Peter KELLEY 1895 Menasha  
Thomas KELLEY 1895 Oshkosh (Town)  
Alonzo KENFIELD 1891 Algoma  
Mrs. H. L. KENNEDY 1895 Omro  
Ann KENNY 1889 Oshkosh  
Hester A. KETCHAM 1890 Oshkosh  
Mary KILLILEA 1917 Poygan  
Mary Lawrence KING 1906 Oshkosh  
Joe KINNEY 1927 Winneconne  
William Cordis KINNEY 1917 Poygan  
Hans KITTLESON 1912 Winchester  
Elizabeth KLEBER 1913 Poygan  
Albert KLEIST 1893 Oshkosh  
August KLEIST 1902 Oshkosh R. Percey
Reinhold KLEIST 1907 Oshkosh R. Percey
Katherine KLING 1901 Oshkosh  
Joseph KLUWIN 1901 Oshkosh  
Wilhelmina KNOCKE 1890 Oshkosh  
Kittle KNUDSON 1913 Winneconne  
Joseph KOBLITZ 1890 Oshkosh  
Catherine KOCH 1895 Oshkosh  
Infant KOCK 1891 Oshkosh R. Percey
Milton KOEHN 1906 Oshkosh  
Lally Rosa KOFFKI 1895 Oshkosh  
Valentine KOHLMANN 1890 Oshkosh  
Bessie KOLF 1906 Oshkosh  
John KRAMER 1895 Oshkosh  
Fred KRAUSE 1913 Winneconne  
Mathilda KRAUSE 1916 Winneconne  
Augusta KROHN 1918 Winneconne  
John KROHN 1913 Winneconne  
Leo KROLL 1893 Oshkosh  
Valentine KUEHN 1928 Oshkosh R. Percey
Mrs. Andreas KUENZL 1890 Oshkosh  
Marcellus KUETL 1890 Oshkosh  
George KUHN 1895 Utica  
Minnie LAABS 1895 Oshkosh  
George LABORDE 1895 Omro  
L.K. LADD 1895 Neenah  
Albert F. LAEDTKE 1964 Oshkosh Anne Taylor-Czaplewski
Joyce E. LAEDTKE 1978 Oshkosh Anne Taylor-Czaplewski
William J. LAEDTKE 1974 Oshkosh Anne Taylor-Czaplewski
Nancy LAKE 1895 Omro  
George W. LANCASTER 1895 Vinland  
Volney H. LANDFORD 1901 Eureka  
Mrs. A. LANDGRAF 1895 Menasha  
Lucy LANE 1895 Oshkosh  
Mrs. Ernst LANG 1895 Oshkosh  
Andrew LANSING 1896 Omro  
Adina L. LARSEN 1895 Neenah  
Grace LASLEY 1917 Winneconne  
Peter LASLEY 1917 Winneconne (Town)  
Lars LARSEN 1890 Winchester  
Raymond LAUS 1890 Oshkosh  
Mrs. Patrick LAWLER 1895 Oshkosh  
Nancy Craig LAWRENCE 1901 Oshkosh  
Bessie LEA 1913 Winchester  
Loran LEAMAN 1926 Oshkosh  
Peter LECKNER 1927 Oshkosh  
Imogene LEE 1918 Winneconne  
William LEE 1901 Oshkosh  
Elizabeth LE FEVRE 1917 Winneconne  
Gottfried LEHNIGK 1891 Oshkosh  
Elizabeth LEIDENBERG 1913 Poygan  
Mary Ann LEITH 1890 Nekimi  
Ernest LEMBERGER 1891 Oshkosh  
Ann LEON 1895 Oshkosh  
William H. LETT 1895 Oshkosh  
Joseph LETZ 1894 Menasha  
Christina LEUCKE 1901 Oshkosh  
Sophia LEUPOLD 1893 Oshkosh  
Celia LEWIS 1895 Oshkosh R. Percey
Rebecca LIBBY 1918 Winneconne  
Mrs. Peter LICHTENBERGER 1872 Oshkosh  
Frederick LIEDER 1918 Poygan  
Anna LINDNER 1890 Oshkosh  
Ezekiel LINDSAY 1890 Oshkosh  
Christian LIPPOLD 1901 Oshkosh  
Henry LIST 1890 Oshkosh  
Joseph LIST 1891 Oshkosh  
Mrs. David LLOYD 1890 Oshkosh  
Thomas LLOYD 1891 Oshkosh  
Gustave LOCHMANN 1890 Oshkosh  
Charles LOCKE 1901 Oshkosh  
Charles Arthur LOPER 1890 Oshkosh  
Samuel LOPER 1881 Oshkosh Bonnie Clark
Amanda LORD 1890 Oshkosh  
Herman LUEBKE 1916 Winneconne  
Roland LUEBKE 1918 Winneconne  
Frederick LUECK 1918 Winneconne  
Stella LUEDTKE 1895 Oshkosh  
Edward LUHM 1891 Oshkosh  
Muriel D. LUKER 1997 Oshkosh Michelle Shreve
Vernon C. LUKER 2002 Oshkosh Michelle Shreve
Nettie M. LYKE 1891 Oshkosh  
Mrs. T.O. LYNG 1895 Neenah  
Myra LYONS 1927 Oshkosh  
Carl MACKE 1893 Oshkosh  
Mrs. Michael MALONEY 1890 Oshkosh  
Myra MANNING 1895 Oshkosh  
Irene MANNION 1931 Neenah Stephanie Mannion Wrightson
John MANNION 1931 Neenah Stephanie Mannion Wrightson
Mary Handler MANNION 1929 Neenah Stephanie Mannion Wrightson
Martin MANNION 1932 Neenah Stephanie Mannion Wrightson
Matilda MANSKE 1889 Oshkosh  
Morris Thomas MANTOR 1913 Vinland  
Capt. D.P. MAPES 1890 Winneconne  
Leslie Albert MARDEN 1935 Oshkosh Deb Krause
Lewis MARDEN 1915 Oshkosh Deb Krause
Henry MARIN 1917 Winneconne  
Henry MAROHN 1914 Winneconne  
Carl MARQUARD 1891 Neenah  
Martha J. MARQUARDT 1954 Oshkosh Deborah Walsh
Charles N. MARSH 1927 Neenah  
Daniel MARTIN 1890 Winneconne  
Edward MARTIN 1889 Oshkosh  
Eva MARTIN 1901 Oshkosh  
Mrs. Gustave MARX 1929 Menasha  
Martin MATHISON 1917 Winneconne  
Mary MATSCHI 1927 Oshkosh  
Mrs. Gottlieb MAU 1890 Van Dyne  
John MAUEL 1893 Oshkosh  
Cornelius McCABE 1890 Oshkosh  
Margaret MCCABE 1906 Oshkosh  
Katie E. McCOOL 1893 Vinland  
Rosannah M. McCULLOCH 1895 Oshkosh  
Mrs. James McGINN 1895 Neenah  
Patrick McGRAW 1890 Neenah  
Mrs. J.S. MCGREAHAM 1913 Winneconne  
Annie McGREGOR 1895 Oshkosh  
Daniel MCINTYRE 1901 Oshkosh  
Joseph MCKEEN 1896 Omro  
Amanda MCLEAN 1896 Omro (town)  
Sophia A. McMILLEN 1895 Oshkosh  
James MCNAIR 1906 Oshkosh  
Charles McPARTLIN 1891 Oshkosh  
Mathilda MEHLMANN 1901 Oshkosh  
James MEIGHER 1918 Winneconne  
Henrietta MELCHER 1914 Winneconne  
Mrs. William MELTZ 1913 Clayton  
P. H. MERRILL 1896 Omro (town)  
Georgie MERTZ 1893 Oshkosh  
Louisa MEYER 1891 Oshkosh  
Gertrude MICHELS 1901 Neenah  
Martin MICHELS 1890 Oshkosh  
Thomas MICKLE 1901 Omro  
Mrs. Gottlieb MIERSWA 1891 Oshkosh  
Marie MIERSWA 1901 Oshkosh  
Anthon P. MILLER 1920 Oshkosh  
Frances MILLER 1905 Oshkosh  
Helen Amelia MILLER 1917 Winneconne  
John G. MILLER 1895 Clayton  
N.W. MINER 1893 Oshkosh  
Henry MOE 1926 Winneconne  
James MONAHAN 1890 Neenah  
Allen MONTGOMERY 1901 Neenah  
Mary T. MONTGOMERY 1890 Oshkosh  
Henry MOON 1891 Oshkosh  
Ed MORAN 1917 Winneconne  
Eliza Diana MOREY 1901 Vinland  
Ethel MORGAN 1890 Oshkosh  
Joel W. MORGAN 1895 Nekimi  
George MORSE 1895 Omro  
Catherine MOTTL 1906 Oshkosh  
Bertha MUCH 1927 Oshkosh  
Caroline MUELLER 1906 Oshkosh  
Henry MUELLER 1901 Oshkosh  
Juergen MUELLER 1890 Oshkosh  
Rosa MUELLER 1901 Oshkosh  
Michael MULQUEEN 1896 Omro  
Rufus MUNSEL 1891 Utica  
Rev. Father MURPHY 1889 Neenah  
Martin MUSCAVITCH 1930 Poygan  
Thomas MYERS 1893 Oshkosh  
Bridget NEARY 1913 Poygan  
Elizabeth NEIS 1889 Neenah  
Frederick Arthur NEITZEL 1929 Black Wolf  
Chris NELSON 1895 Neenah  
Mary NELSON 1901 Oshkosh  
Mrs. Nels NELSON 1915 Winchester  
Frances NEUMUELLER 1927 Oshkosh  
Infant NEVITT 1892 Oshkosh  
Cornelius NEWMAN 1890 Clemansville  
William L. NEWTON 1905 Oshkosh  
John NICHOLAS 1895 Menasha  
Theodore NIELSON 1914 Winneconne  
Female Infant NIGL 1895 Oshkosh R. Percey
Mary NIGL 1895 Oshkosh  
Catherine NOE 1927 Nekimi  
Henry NOE 1929 Nekimi John Burke
Mary H. NORTON 1891 West Algoma  
Helen Tipler NYE 1915 Allenville  
Lydia OAKES 1915 Winneconne  
George M. OAKS 1912 Winneconne  
Louisa O'BRIEN 1918 Winneconne  
Patrick O'BRIEN 1891 Oshkosh  
William O'BRIEN 1889 Oshkosh  
Joseph O'CONNELL, Jr. 1928 Poygan  
Amy Sumner OGDEN 1925 Oshkosh Tracy Summerville
Charles OGDEN 1930 Oshkosh  
Victor J. OGDEN 1924 Oshkosh Tracy Summerville
Unamed child OLESON 1895 Clayton R. Percey
Nelson OLIN 1895 Oshkosh  
Catherine O'NEILL 1890 Oshkosh  
Lena OTT 1891 Oshkosh  
Mrs. Moritz OTTO 1893 Oshkosh  
Maggie OWENS 1905 Ring  
Sarah (Morris) OWENS 1893 Algoma  
Arthur PAGEL 1966 Berlin Deborah Snelling
Edward L. PAINE 1893 Oshkosh  
Howard PAINE 1895 Menasha  
John PARKINSON 1891 Menasha  
Reuben M. PARKINSON 1893 Oshkosh  
Chauncey G. PARISH 1893 Oshkosh  
Edward PARISH 1935 Oshkosh Deb Krause
Elizabeth PARISH 1901 Oshkosh  
Hannah E. PARKS 1895 Neenah  
Oscar D. PECK 1895 Oshkosh  
Lucy Cater PEEP 1872 Oshkosh Deb Krause
Mrs. Dennis PEEBLES 1891 Menasha  
Albert PERCEY 1916 Oshkosh R. Percey
Frank PERCEY 1893 Oshkosh  
Frank PERCEY 1921 Oshkosh R. Percey
Mrs. John E. PERRY 1891 Algoma  
Willie PETRIE 1895 Omro  
Hattie PFEIFER 1893 Neenah  
Frank PICKARD 1891 Menasha  
Mary A. PIERSON 1895 Menasha  
Charles PITTEL 1890 Oshkosh  
F. W. PLEASANTS 1895 Menasha  
Emma PLOETZ 1893 Oshkosh  
Erna POHLMAN 1913 Allenville  
Louisa POLLARD 1895 Oshkosh  
Emma POMMERENING 1890 Oshkosh  
Mary PONKRATZ 1891 Menasha  
Anna PORATH 1890 Oshkosh  
August J. PORATH 1891 Oshkosh  
O.F. POTTS 1890 Ripon  
Martin POWELL 1921 Oshkosh Deb Krause
Earl POWERS 1890 Oshkosh  
Amelia PRAHL 1927 Menasha  
Mary (Buckley) PRATT 1891 Oshkosh  
Margaret PRESTON 1927 Oshkosh  
J.H. PRICE 1895 Neenah  
William PRICHARD 1889 Nekimi  
Eliza K. PRIDE 1891 Oshkosh  
August PROCHNOW 1913 Winneconne  
Mrs. Alexander PROSSER 1895 Menasha  
Frank PUFFER 1895 Oshkosh  
Louis PUNKROTZ 1890 Menasha  
Cynthia PUTNAM 1927 Oshkosh  
Infant PUTZER 1891 Oshkosh R. Percey
Edward QUIGLEY 1913 Winneconne (town)  
James QUINN 1895 Nekimi  

 

All obituaries listed without a contributor were submitted by Kathy Grace

 

You can submit an obituary by using the online form or by sending the text to

Kathy Grace

 

Visit the Wisconsin page of the USGenWeb obituaries project

This page maintained by Kathy Grace

WIGenWeb Project Winnebago County WIGenWeb WIGenWeb Project Archives

This page last updated on 10/21/2010